Planlagte paringer

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med avlsrådet, hundeeiere eller valpeformidler Olav Reitan (tlf +47 95763042, e-post: oreitan(a)online.no). Oppdrettere bes holde valpeformidler og web-ansvarlig oppdatert på status underveis, slik at listen kan være mest mulig riktig til en hver tid.

Planlagte paringer avlssesongen 2017/2018
Avlsrådets innstilling Tispe Hannhund Forventet tidspunkt for paring Paring utført Valper født
Ö S-Heidi SE32306/2015, eier Sven Olof Nilsson Ikke bestemt
Godkjent SJCH SUCH RR SR Lorry SE16786/2013, eier Conny Lundstrøm, lundstrom.conny@telia.com, tlf 070-5205179 N SE J(D)CH RR N SE UCH Rödstamons King, SE21573/2014, eier Ivar Ellingsen
Anbefalt NJCH Morkheias Zita NO57738/11, eier Rune Briskodden tlf +47 46963856 RR SE JCH SEUCH Åhlstigens King SE23575/2011 jan/feb 2018
Anbefalt NJ(D)CH (uoffisielt  SEJCH) Vera NO37632/15, eier Trond Revhaug tlf +47 99295249 SE JCH SE UCH Rosådalens Aiko SE31193/2015
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

NUCH Mølledammens Lea NO49656/12, eier Terje Sandberg tlf +47 91300952 NJ(D)CH Nipa’s Jago 22667/08, eier Arne K. Horten feb 2018
Anbefalt Harefallets Leija NO43943/16, eier Eskil Nerkvern tlf +47 99645647 N SE J(D)CH Max NO49964/09, eier Kai Bakke
Anbefalt

Fiktiv stamtavle

NUCH NJCH Ronja NO35238/14, eier Svein-Arne Holthe tlf +47 92880503 RR N SE J(D)CH SR Kompis NO52368/12, eier  Tonje Bakke 4.-6. des 2017